სერვერების განახლება, გთხოვთ დაელოდოთ...

იმისათვის, რომ ჩვენს ვებ-გვერდზე უფრო სწრაფი და სტაბილური გახადოთ, ახლა ჩვენ სერვერების მოდერნიზებაა.
გთხოვთ, შეამოწმოთ თუ ნახვა 10 წუთში.
გმადლობთ!